Hình Thức Thanh Toán

Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline 0768.114.567 trước khi chuyển khoản. Sau khi chuyển tiền qua số tài khoản, quý khách chụp hình ủy nhiệm chi hoặc giấy tờ liên quan gửi vào Email contact@nhllogistics.vn của chúng tôi để được xác nhận thanh toán. Nếu trong 2 ngày chưa nhận được mail hoặc phản hồi từ chúng tôi, vui lòng liên hệ hotline để được giải quyết.