Giải pháp công nghệ

Giải pháp và công nghệ

Định danh sản phẩm qua tracking code dựa trên Mã vạch và RFID

Áp dụng công nghệ mã vạch/RFID định danh hàng hóa trong kho và vận chuyển. Tăng tốc độ xử lý và kiểm soát hàng hóa thời gian thực.

Chi tiết

Quy trình chặt chẽ, được kiểm soát bằng mobile app và barcode

Hàng hóa trong kho được kiểm soát chặt từ đầu vào, lưu trữ tới xuất kho thông qua quy trình nghiêm ngặt, nhầm đảm bảo số liệu chính xác, giảm rũi ro

Chi tiết

Hệ thống phần mềm, API kết nối linh hoạt

Hệ thống phần mềm chạy trên nền tảng điện toán đám mây, hoạt động ổn định 24/7

Chi tiết

Giải pháp Logistics toàn diện

null

Nhà kho

null

Đường bay

null

Vận chuyển quốc tế

null

Vận chuyển nội địa

null

Thủ tục hải quan

null

Đóng kiện

null

Giải pháp lưu trữ

null

Nâng hạ hàng nặng

null

Quản lý chuỗi cung ứng

Nguyên Hà Logistics

Cung cấp các giải pháp tin cậy, toàn diện