Điều Kiện Giao Dịch

Thông tin về điều kiện giao dịch chung

  1. Sau khi đã thỏa thuận xong về địa điểm chứa hàng, diện tích và thời gian thuê kho. Chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao hợp đồng, hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm quản lí kho cho khách hàng
  2. Nghĩa vụ của khách hàng:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, dữ liệu và nội dung cần thiết cho Bên B để tiến hành làm hợp đồng

– Yêu cầu bên B thực hiện các nhiệm vụ trong giới hạn của hợp đồng.

– Đảm bảo việc thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn

– Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung như đã thỏa thuận.

– Không ký kết hợp đồng thuê kho với đơn vị khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này.

– Phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát, theo dõi số lượng sản phẩm được đặt tại kho và đảm bảo xử lý các yêu cầu phát sinh.

– Xác nhận qua email về việc thực hiện đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.

Lưu ý: Mọi thông tin sẽ được cập nhật chi tiết trong hợp đồng, nếu quý khách cần thêm điều khoản hoặc có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được xử lý bổ sung.

Trân trọng!