Bảo Mật

Mục đích chính của Nguyên Hà Logistics là tạo điều kiện cho quá trình tiếp cận của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đáp ứng tốt các yêu cầu của đối tượng khách hàng về việc sử dụng cách dịch vụ thông qua trang website chính.

Để thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh cũng như pháp lý của mình, Nguyên Hà Logistics, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân mà khách hàng đồng ý cung cấp khi truy cập vào website chúng tôi và ngược lại, chúng tôi cũng tiến hành thu thập thông tin từ chính cách mà khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi.

Với những thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết phù hợp và khắc phục hiệu quả mọi nhược điểm. Muốn có những thông tin về bảng giá hay những quy định, khách hàng cần phải cung cấp email, số điện thoại để chúng tôi liên hệ và cung cấp giải pháp